Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe JAM - POŻ Jakub Meler

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jam - Poż oferuje Państwu profesjonalną, kompleksową obsługę serwisową w zakresie opieki nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

Przeglądy tych urządzeń wymagane są rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku .

Szczegółowa oferta przeciwpożarowa :

- Przeglądy ( półroczne , coroczne ) oraz naprawa ( wymiana środka gaśniczego ) gaśnic przenośnych oraz przewoźnych

- Pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych DN25, DN33, DN52

- Pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych DN80, DN100, DN150

- Próby ciśnieniowe węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych

- Opracowanie oraz aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami ewakuacji

- Opracowanie scenariusza ewakuacji z jego praktycznym wykorzystaniem w czasie próbnej ewakuacji w obiekcie

- Sprzedaż oraz montaż podręcznego sprzętu gaśniczego

- Złomowanie podręcznego sprzętu gaśniczego

- Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe

- Wyznaczenie oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych według PNDodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl